Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Kateri modul naj izberem?

mf_krog

Spoštovane študentke in spoštovani študenti,

z naslednjim tednom se odpira izbira modulov za naslednje študijsko leto. Prav je, da vam module predstavimo, da bo izbira za naslednje študijsko leto čim lažja.

Pri odločitvi glede izbire vas želim vzpodbuditi, da vas vodi želja po pridobivanju novega znanja vezanega z vašim začrtanim ciljem, kaj bi v prihodnosti radi počeli in kakšne informacije ter znanja potrebujete za to, da boste lahko še bolj suvereno vstopili na trg dela.

Želim vam obilo motivacije za dober zaključek študijskega leta ter veliko veselja pri branju vsebin modulov.

prof. dr. Maja Fošner
Dekanica​ Fakultete za logistiko

Termini izbire

Termin e-izbire modulov bo potekal od 24. maja 2021 s pričetkom ob 8.00 uri do 28. maja 2021 do 24.00 ure.

Med katerimi moduli lahko izbiram (po posameznih programih)

Študenti visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika izbirate med naslednjimi moduli:

Študenti univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov izbirate med naslednjimi moduli:

Študenti magistrskega študijskega programa Logistika sistemov izbirate med Tehniškim, Gospodarskim in Mednarodnim modulom.

Modul management oskrbovalnih verig se študentom PONUDI KOT DODATNA IZBIRA.

Navodila za izvedbo izbire

 1. Izbiro opravite študenti 2. letnika 1. stopnje in 1. letnika 2. stopnje študija
 2. Termin e-izbire modulov bo potekal od 24. 5. 2021 s pričetkom ob 8.00 uri do 28. 5. 2021 do 23.59.
 3. E-izbiro opravite v E-študiju, v okviru predmeta Izbira modulov (za posamezni študijski program).
 4. E-izbira modulov je po zaključenem izbirnem roku dokončna. Naknadna zamenjava, razen v primeru mednarodne izmenjave, ni možna.
 5. Po zaključenem postopku izbire se študente o tem obvesti.
 6. Študenti, ki e-izbire modulov ne bodo naredili in tudi ne bodo izbirali predmetov/modulov na drugih članicah UM (v okviru izbirnosti), jim jih bo določila KŠZ.
 7. Izbira modulov se omeji tako, da se v vsak modul na:
  a. v vsak modul na VS študijskem programu lahko prijavi največ 25 vpisanih študentov 2. letnika visokošolskega študijskega programa,
  b. v vsak modul na UN študijskem programu lahko prijavi največ 18 vpisanih študentov 2. letnika univerzitetnega študijskega programa ter
  c. v vsak modul na MAG študijskem programu lahko prijavi največ 6 vpisanih študentov 1. letnika magistrskega študijskega programa.