Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Fakulteta pridobila pomemben projekt

Fakulteta za logistiko je pridobila projekt Vzpostavitev okolja za izobraževanje zelene in digitalne logistike ter oskrbovalnih verig. Gre za enega izmed pridobljenih projektov Univerze v Mariboru v skladu s področjem Pametna, trajnostna in vključujoča rast Načrta za okrevanje in odpornost v obdobju 2022–25, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo slovenskega visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0. 

V sklopu projekta bomo v naslednjih treh letih:

  • preučili integracijo vsebin trajnostnega razvoja (za vse študijske programe UM);
  • konceptualizirali okvir za identificiranje potrebnih spretnosti, znanj in kvalifikacij na področju zelene logistike ter oskrbovalnih verig;
  • razvili in konceptualizirali sistema za upravljanje manjših/parcialnih učnih enot s področja zelenega prehoda in digitalizacije v logistiki in OV in njihovega združevanja v večje, celovitejše enote z možnostjo kontinuiranih izboljšav po modelu PDCA;
  • ocenili digitalne in trajnostne kompetence pedagoških sodelavcev in definirali način motiviranja pedagoških sodelavcev, da bodo sledili smernicam priprave, izvajanja in refleksije malih učnih vsebin;
  • konceptualizirali trženja malih in večjih učnih enot v smeri postopnega odpiranja univerze, da bodo razvite učne enote živele tudi po koncu trajanja projekta;
  • razvili koncept izobraževanja zaposlenih v logistiki za izbojšanje kazalnikov poslovanja iz produktivnosti, trajnostnosti in digitalizacije pri reševanju konkretne problematike oskrbe in logistike z namenom pridobitve mikrodokazil in/ali prekvalifikacij.

Projekt je pomembna pridobitev za raziskovalno dejavnost fakultete, saj dviguje prepoznavnost fakultete, saj bodo rezultati projekta predstavljali pomemben doprinos v svetovno zakladnico znanja.