Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Evropska komisija projekt fakultete izbrala za uspešno zgodbo

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru smo spomladi 2018 pridobili sofinanciranje projekta ‘Preučevanje učinkov uporabe pametnih očal na vid in produktivnost na primeru komisioniranja‘ na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Špica International nam je v ta namen posodila pametna očala Vuzix M300 in nam pomagala z razpoložljivostjo delovnih mentorjev Andreja Planine in Dejana Reichmanna. Opremo za postavitev testnega skladiščnega prostora nam je doniral Mercator.

Pri projektu so sodelovali študenti Univerze v Mariboru:

  • iz Fakultete za logistiko: Tadej Gračner, Dejan Toplak, Ela Vidovič, Urška Škorc,
  • iz Fakultete za strojništvo: Domen Napast, Matic Hribernik, Gregor Strniša, Jernej Gračner in Vid Kovač.
  • iz Medicinske fakultete: Larisa Trost.

Projekt je vodila pedagoška mentorica doc. dr.Brigita Gajšek v sodelovanju z izred. prof. dr. Natašo Vujico Herzog iz Fakultete za strojništvo.

Študenti so očala testno uporabljali na Fakulteti za logistiko v Celju, v prostorih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ter v prostorih laboratorija LANPS na Fakulteti za strojništvo. Pri tem so načrtovali, opravili in analizirali meritve vida pod mentorstvom Amerja Behariča, zdravnika specialista, oftalmologa, kar je bilo ključno za uspešen zaključek projekta.

Evropska komisija je opisan projekt izbrala za uspešno zgodbo Evropske komisije. Gre za enega izmed 186 projektov, ki jih je v letu 2018 izbral in finančno podprl Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, pri katerih je sodelovalo 1328 študentov, 492 mentorjev in 269 partnerjev iz podjetij.

Več o rezultatih projekta si lahko preberete v strokovnem članku v Financah (https://tl.finance.si/8941396).