Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

DigInGreen delavnica: Podnebna freska

DigInGreen delavnica:  Podnebna freska

 

 

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru je v okviru promocije zelenega in digitalnega prehoda EU 17. aprila. 2024 potekala zabavna brezplačna DigInGreen delavnica:

Podnebna freska, ki jo je izvedla mag. Maja Vrčon.

 

Maja Vrčon je okoljska in podnebna izobraževalka ter oblikovalka ekosocialnih izobraževalnih vsebin in procesov. Je facilitatorka Podnebne freske (Climate Fresk), Deep Time Walk-a, praks globoke ekologije (Active Hope) in pristopov celostnega sistemskega mišljenja. Je ambasadorka evropskega podnebnega pakta, sodelavka izobraževalnih programov EIT Climate-KIC (Young Innovators in Skills for future) ter raziskovalka in dizajnerka učnih materialov, inovativnih učnih pristopov za podnebno izobraževanje in izobraževanje za trajnostni razvoj v projektu Učilnica za življenje.

 

 

Podnebna freska – Climate fresk je delavnica ozaveščanja o podnebnih spremembah, med katero se s pomočjo kart »vzrokov« in »posledic« globalnega segrevanja izrisuje freska, ki omogoča celosten pogled na težave in izzive podnebnih sprememb.

 

 

Praktični del DigInGreen delavnice Podnebna freska so udeleženci delavnice namenili aktivnosti sestavljanja Freske.

 

 

 

 

Končne ugotovitve udeležencev delavnice Podnebna freska so bile, da je vse povezano in da je potrebno ukrepati včeraj.

 

 

 

 

Delavnica se je izvajala v okviru NOO projekta: Vzpostavitev okolja za izobraževanje zelene in digitalne logistike ter oskrbovalnih verig.

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišć za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.«.