Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Dekan prof. dr. Bojan Rosi predstojnik Centra za pametna mesta in skupnosti

Univerza v Mariboru je bogatejša za Center za pametna mesta in skupnosti – UM:CPMS. Deloval bo kot platforma, ki povezuje raziskovalce, gospodarstvo, lokalne skupnosti in ostale deležnike, usmerjene v razvoj visokotehnoloških rešitev za kakovostnejše upravljanje mest in posledično kakovostnejše življenje ljudi v njih.

Rektor Univerze v Mariboru je za predstojnika centra imenoval dekana naše fakultete prof. dr. Bojana Rosija. 

Dekan je ob tem poudaril, da je “ustanovitev centra pomembna pridobitev Univerze v Mariboru, ki bo svoje poslanstvo uresničeval v povezovanju najpomembnejših deležnikov na področju pametnih mest, da bodo ta postala realnost prav kmalu”.

Center je k uresničevanju poslanstva že aktivno pristopil, nastajajo že prvi pilotni projekti, v katere so se med drugim vključili Mariborski vodovod, Snaga in Energija plus. Ideja je namreč vzpostavitev pametne ulice na območju Mestne občine Maribor, kjer bodo postavljeni pametni števci vode, razstvetljave, podzemni zabojniki za smeti ter souporaba koles in avtomobilov.