Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Urša Segala

28. sep

Kandidatka: URŠA SEGALA
Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGISTIKA SISTEMOV
Naslov dela: Izboljšava prijavno-informacijskega postopka za mobilnosti študentov z namenom študija Erasmus+

Komisija
predsednica: izr. prof. dr. Darja Topolšek
mentor: doc. dr. Marjan Sternad
somentor: red. prof. dr. Borut Jereb

Datum in ura:
28. september 2020 ob 11. 00


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.