Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Nina Kos

20. sep

Kandidatka: NINA KOS
Študijski program: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGISTIKA SISTEMOV
Naslov dela: Vpliv zadovoljstva strank na doseganje konkurenčne prednosti podjetja

Komisija
predsednik: doc. dr. Marjan Sternad
mentor: doc. dr. Uroš Kramar

Datum in ura:
20. september 2021 ob 8. 00


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.