Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Nataša Marić

16. dec

Kandidat: MARIĆ NATAŠA
Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGISTIKA SISTEMOV
Naslov dela: Primerjava ponudnikov paketnih storitev v Sloveniji

Komisija
predsednik: red. prof. dr. Tone Lerher
mentor: izr. prof. dr. Andrej Lisec
somentorica: asist. Simona Šinko

Datum in ura:
16. december 2021 ob 10.00


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.