Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Luka Ravnič

15. jun

Kandidatka: LUKA RAVNIČ
Študijski program: Visokošolski strokovni študijski program Gospodarska in tehniška logistika
Naslov diplomskega dela: Predlog ozelenitve specialnih oklepnih vozil v specialni enoti policije

Komisija
predsednik: doc. dr. Matevž Obrecht
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Knez

Datum in ura:
15. junij 2020 ob 10. 00


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.