Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Luka Kragulj

25. maj

Kandidat: LUKA KRAGULJ
Študijski program: VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Naslov dela: Študija uporabe sistemov vertikalne pridelave pridelkov v slovenskem prostoru z vidika trajnostne logistike

Komisija
predsednik: izr. prof. dr. Andrej Lisec
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Knez
somentor: izr. prof. dr. Matevž Obrecht

Datum in ura:
25. maj 2022 ob 11.30

Lokacija:
sejna soba Fakultete za logistiko (4. nadstropje), Mariborska cesta 7, Celje


V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.