Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Lovro Pušnik

4. mar

Kandidatka: LOVRO PUŠNIK
Študijski program: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGISTIKA SISTEMOV
Naslov dela: Stili vodenja v celjskih dostavnih podjetjih

Komisija
predsednik: prof. dr. Bojan Rosi
mentorica: doc. dr. Sonja Mlaker Kač
somentorica: asist. Mateja Čuček

Datum in ura:
4. marec 2021 ob 10. 00


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.