Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Klemen Tomanič

16. dec

Kandidat: KLEMEN TOMANIČ
Študijski program: VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Naslov dela: Študija priložnosti in izzivov projektnega tovora v Sloveniji

Komisija
predsednik: izr. prof. dr. Marjan Sternad
mentorica: red. prof. dr. Darja Topolšek
somentorica: doc. dr. Tina Cvahte Ojsteršek

Datum in ura:
16. december 2021 ob 10.30


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.