Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Klemen Lisec

7. sep

Kandidatka: KLEMEN LISEC
Študijski program: VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Naslov diplomskega dela: Varnostni, časovni, okoljski in stroškovni vidiki uporabe električnih in priključnih vozil v lokalni oskrbovalni verigi

Komisija
predsednik: doc. dr. Darko Hercog
mentor: izr. prof. dr. Andrej Lisec
somentor: doc. dr. Matevž Obrecht

Datum in ura:
7. september 2020 ob 9. 00


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.