Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Gregor Duh

24. sep

Kandidatka: GREGOR DUH
Študijski program: VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Naslov dela: Sistemski predlogi za pospešeno prodajo električnih vozil v Sloveniji

Komisija
predsednik: doc. dr. Matevž Obrecht
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Knez
somentor: asist. Igor Grofelnik

Datum in ura:
24. september 2020 ob 11. 00


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.