Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: David Lešnjak

22. jun

Kandidatka: DAVID LEŠNJAK
Študijski program: Visokošolski strokovni študijski program Gospodarska in tehniška logistika
Naslov diplomskega dela: Ozelenitev voznega parka v policiji – Policijska postaja Ljubljana Vič

Komisija
predsednica: izr. prof. dr. Darja Topolšek
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Knez

Datum in ura:
22. junij 2020 ob 9. 00


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.