Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: David Kozel

13. okt

Kandidat: DAVID KOZEL
Študijski program: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGISTIKA SISTEMOV
Naslov dela: Vpeljava črtne kode v skladišče podjetja Mark Metal d.o.o.

Komisija
predsednik: izr. prof. dr. Andrej Lisec
mentorica: izr. prof. dr. Brigita Gajšek

Datum in ura:
13. oktober 2021 ob 9. 00


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.