Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Blaž Poljanec

10. dec

Kandidat: BLAŽ POLJANEC
Študijski program: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGISTIKA SISTEMOV
Naslov dela: Smernice za odločanje o vpeljavi RTLS (UWB) sistemov

Komisija
predsednik: red. prof. dr. Tone Lerher
mentorica: izr. prof. dr. Brigita Gajšek
somentorica: asist. Simona Šinko

Datum in ura:
10. december 2021 ob 9.30


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.