Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: ARMIN ANDERLIČ

12. feb

9.00 v mali sejni sobi.
Kandidat: ARMIN ANDERLIČ
Študijski program: 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Naslov diplomskega dela: 
Implementacija vagonov z zamenljivim tovoriščem v vozni park Slovenskih železnic
Komisija-

predsednica: red. prof. dr. Darja Topolšek
mentorica:  doc. dr. Tina Cvahte Ojsteršek
somentor: izr. prof. dr. Marjan Sternad