Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Anja Cvikl Blažan

14. nov

Kandidat: CVIKL BLAŽAN ANJA
Študijski program: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGISTIKA SISTEMOV
Naslov dela: Kompetence na področju logistike 4.0

Komisija
predsednik: red. prof. dr. Bojan Rosi
mentor: izr. prof. dr. Sonja Mlaker Kač
somentorica: asist. Mateja Čuček

14. november 2023 ob 10.00

Lokacija:
Mala sejna soba Fakultete za logistiko (4. nadstropje), Mariborska cesta 7, Celje