Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Aljoša Žikovšek

10. mar

Kandidatka: ALJOŠA ŽIKOVŠEK
Študijski program: VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Naslov dela: Reorganizacija nalaganja tovornih vozil v Pivovarni Laško Union

Komisija
predsednik: doc. dr. Marjan Sternad
mentorica: izr. prof. dr. Darja Topolšek
somentorica: asist. Tina Cvahte Ojsteršek

Datum in ura:
10. marec 2021 ob 10. 30


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.