Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Na fakulteti gostimo mag. Marka Kogoja iz podjetja Ecubes d.o.o.

17. dec

V petek. 17. decembra 2021 ob 8. 30 bomo na fakulteti gostili mag. Marka Kogoja, našega gostujočega strokovnjaka, ki je v podjetju Ecubes d.o.o. vodja oddelka za varnostne implikacije podnebnih sprememb.

Vabimo vas, da se nam pridružite na predavanju z naslovom Varnostne implikacije podnebnih sprememb in pomen obnovljivih virov energije za obrambni sektor.

 

O mag. Marku Kogoju

Mark Kogoj, magister obramboslovja, vodja Oddelka za varnostne implikacije podnebnih sprememb, družbe ECUBES tehnologije d.o.o.
Dodiplomski študij je opravil na FDV, Univerze v Ljubljani ter leta 2014 diplomiral iz Politologije – obramboslovja, na temo Vpliv strategije pametne moči (smart power) na mednarodni mir in varnost – kritika koncepta. Na podiplomskem študiju Obramboslovja se je pričel zanimati za proučevanje strateške kulture ter leta 2016 magistriral na temo Nekohezivna strateška kultura kot grožnja evropski varnosti: primer vojne v Siriji. Vzporedno, se je začel zanimati na varnostne posledice podnebnih sprememb in se istega leta pridružil družbi ECUBES, kjer so kazali interes za vzpostavitev tovrstnega oddelka – za proučevanje varnostnih implikacij podobnih sprememb. Od leta 2017 je vpisan na doktorski študij Humanistike in družboslovja – področje obramboslovje, kjer v okviru doktorske disertacije proučujem sodobne strateške kulture velikih sil – ZDA, RF in LRK.