Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Izbira modulov za študijsko leto 2020/2021

15. jun
19. jun

Ne pozabi na izbiro modula!

E-izbira bo potekala od ponedeljka, 15. junija 2020 ob 8. uri in zaključila v petek, 19. junija ob 23.59.

Izbiro študenti 2. letnika VS in UN programa ter 1. letnika MAG opravite v E-študiju.

Objavljamo še navodila za izvedbo:
1. Izbiro opravite študenti 2. letnika 1. stopnje in 1. letnika 2. stopnje študija
2. Termin e-izbire modulov bo potekal od 15.6. 2020 s pričetkom ob 8.00 uri do 19.6.2020 do 23.59.
3. E-izbiro opravite v E-študiju, v okviru predmeta Izbira modulov (za posamezni študijski program).
4. E-izbira modulov je po zaključenem izbirnem roku dokončna. Naknadna zamenjava, razen v primeru mednarodne izmenjave, ni možna.
5. Po zaključenem postopku izbire se študente o tem obvesti.
6. Študenti, ki e-izbire modulov ne bodo naredili in tudi ne bodo izbirali predmetov/modulov na drugih članicah UM (v okviru izbirnosti), jim jih bo določila KŠZ.
7. Izbira modulov se omeji tako, da se v vsak modul na:
a. VS študijskem programu lahko prijavi največ 25 vpisanih študentov 2. letnika visokošolskega študijskega programa,
b. v vsak modul na UN študijskem programu lahko prijavi največ 10 vpisanih študentov 2. letnika univerzitetnega študijskega programa ter
c. v vsak modul na MAG študijskem programu lahko prijavi največ 4 vpisani študenti 1. letnika magistrskega študijskega programa.