Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Informativni dan za podiplomski študij

12. maj

Vabimo vas na informativni dan za podiplomski študij, kjer bomo predstavili oba podiplomska programa.

Predvsem pa vam želimo predstaviti popolnoma prenovljen in najsodobnejši ter celovit magistrski program na področju logistike in oskrbovalnih verig.

Informativni dan bo v živo

12. maja 2022, ob 16. uri

na Fakulteti za logistiko, Mariborska cesta 7, Celje.

Želite postati vodilni strokovnjak s širokim znanjem in okvirji za reševanje izzivov logistike in oskrbovalnih verig?

Želite soustvarjati razvoj svetovne logistike?

Ali pa si želite akademske kariere?

Potem se odločite za prenovljen magistrski študij logistike.

Vabimo vas, da se nam pridružite na informativnem dnevu za podiplomski študij, ki bo v

četrtek, 12. maja 2022, ob 16. uri

na Fakulteti za logistiko, Mariborska cesta 7, Celje.

Na informativnem dnevu boste dobili vse informacije o študiju na drugi stopnji.

  • Ker se vam po zaključenem študiju odprejo odlične mednarodne poklicne priložnosti in seveda visoke finančne stimulacije.
  • Naš magistrski študijski program je primeren za vas, če ste drzni, fleksibilni in pripravljeni na odkrivanje razburljivega sveta logistike.
  • Če si želite pridobiti sodobna znanja digitalizacije, trajnosti, IKT-ja, pametnih rešitev za celotno družbo; se zavedate, da je potrebno imeti znanja analitičnih in numeričnih modelov v logistiki, potem je naš magistrski študij prava izbira.
  • Če si želite drugačnega načina študiranja na podlagi realnih primerov, projektov in poslovnih simulacij, ogled sodobnih delovnih okolij in redne interakcije s strokovnjaki iz industrije.

Vpisna mesta

Magistrski študijski program izvajamo na dveh lokacijah, kjer smo razpisali:

CELJE

  • redni študij: 40
  • izredni študij: 20

LJUBLJANA

  • izredni študij: 20

1.prijavni rok

Prvi prijavni rok se odpira 25. marca 2022.


Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati/-ke, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili/-e predhodni študij ali ne. Prijavljeni/-e kandidati/-ke morajo fakulteti do roka, ki ga ta določi interno, posredovati dokazila o zaključeni predhodni izobrazbi (fakultete bodo interne roke objavile na svojih spletnih straneh, informacije o teh pa lahko kandidati/-ke dobijo tudi v pristojnih referatih za študentske zadeve). Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom/-kam svetujemo, da prijavo za vpis oddajo, če pričakujejo, da bodo predhodni študij zaključili/-e pred vpisom na študijski program v posameznem prijavnem roku. Prijava po rokih, določenih s tem razpisom, ni mogoča. Oddaja prijav na podiplomski študij Univerze v Mariboru je neodvisna od prijav na podiplomske študijske programe po razpisih ostalih javnih in zasebnih visokošolskih zavodov.

Kandidati/-ke morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ (odpiranje v novem zavihku). Ministrstvo bo razpis za vpis objavilo tudi na spletnem portalu eVŠ (odpiranje v novem zavihku), na katerem bodo objavljena tudi (pisna in video) navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v slovenskem in angleškem jeziku.

Predmetnik je sodoben, pokriva vse pomembna področja logistike in oskrbovalnih verig.

Drugi letnik je modularno zastavljen, kjer študenti izbirajo med Tehniškim, Gospodarskim in Mednarodnim modulom.

1. letnik

 

Predmet ECTS a-P e-P a-V e-V LB SDŠ Semester
Management oskrbovalnih verig prihodnosti 7 30 15 24 16 125 zimski
Metodologija raziskovanja 3 18 2 70 zimski
Procesi in agilno izvajanje projektov 7 30 15 30 10 125 zimski
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti oskrbovalne verige 7 30 15 30 10 125 zimski
Vodstvene veščine v logistiki 6 30 15 30 15 90 zimski
Pametna in varna mobilnost 8 27 18 15 25 155 poletni
Informacijska podpora logističnim sistemom in procesom 7 27 18 27 13 125 poletni
GIS za strateške odločitve v logistiki 7 27 18 27 13 125 poletni
Kvantitativne metode in modeli v logističnih sistemih 8 45 30 10 155 poletni

SKUPAJ:

60 264 116 198 102 25 1095  

2. letnik

ECTS a-P e-P a-V e-V LV ID SDŠ Semester
Raziskovalni projekt  9 12 8 250  poletni
Magistrsko delo 15 450 poletni
Študent izbira med Tehnično-tehnološkim ali Gospodarskim modulom
Tehnično-tehnološki modul
 ·          Tehnološka podpora v mobilnostnih sistemih 6 20 20 15 25 100  zimski
·          Integracije logističnih informacijskih sistemov 6 20 20 20 20 100  zimski
·          Modeliranje intralogističnih sistemov 6 24 16 15 25 100  zimski
·          Tehnologije in inovacije za krožno gospodarstvo 6 20 20 25 15 100  zimski
·           Robotski sistemi v logistiki 6 24 16 15 25 100  zimski
·            Teorija optimizacije in načrtovanje modelov v pametnih logističnih sistemih 6 30 10 30 10 100  poletni
Gospodarski modul
·             Vzpostavitev trajnostnih konceptov delovanja logističnega podjetja 6 21 19 21 19 100  zimski
·            Ekonomika oskrbovalnih verig 6 24  16 24 16 100  zimski
·            Digitalna družba in logistika 6 21 19 21 19 100  zimski
·            Komuniciranje v logistiki in oskrbovalnih verigah 6 30 10 30 10 100  zimski
·            Mednarodna logistika 6 24 16 30 10 100  zimski
·            Matematični modeli in metode v poslovnih logističnih sistemih 6 30 10 30 10 100  poletni
 Dodatni modul

Modul Management oskrbovalnih verig

 zimski
·            Oskrbovalna veriga in planiranje logističnih procesov 6 15 6 15 9 135
·            Oskrbovalna veriga in načrtovanje logistike  6 15 6 15 9 135
·            Spretnosti vodenja in poslovna načela 6 15 6 15 9 135
·            Transport in skladiščenje  6 15 6 15 9 135
·            Nabava in storitve za stranke  6 15 6 15 9 135
Principi modeliranja v logistiki 5 21 24 28 12 65 poletni
Znanstveno raziskovanje 10 2 8 2 288 poletni
Magistrsko delo 15 450 poletni

Možnost izbire dodatnega modula

Na magistrkem študijkem programu ponujamo tudi dodatni izbirni modul Management oskrbovalnih verig.

atraktiven modul Management oskrbovalnih verig, pripravljen v okviru evropskega Erasmus + projekta v sodelovanju z institucijami na Poljskem, Hrvaškem, Madžarskem, Češkem.

Modul vsebuje pet predmetov (več si preberite tukaj), ki pokrivajo vsebine najsodobnejših trendov na področju logistike. Vsebine so pripravljene v angleščini in vseh jezikih partnerskih inštitucij. V okviru teh vsebin boste pridobili kompetence, ki jih predpisuje Evropsko logistično združenje (ELA), saj je modul pripravljen po smernicah ELA. Prav tako so vključene vsebine v virtualnem okolju, kar omogoča še boljši prikaz različnih področij in uspešnejše pridobivanje novega znanja. Z uspešno zaključenim modulom lahko pridobite tudi certifikat, ki ga to združenje podeljuje.