Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: Manja Herceg

19. jan

Kandidat: MANJA HERCEG
Študijski program: VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Naslov dela: Pomen zagotavljanja korektnih matičnih podatkov pri upravljanju zalog v SAP ERP

Komisija
predsednik: doc. dr. Klemen Prah
mentor: izr. prof. dr. Roman Gumzej

Datum in ura:
19. januar 2022 ob 10.00


Zagovori zaključnih del so v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje na UM  javni, in trenutno, v izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, potekajo v elektronski obliki preko MS Teamsa. V kolikor bi se želeli zagovora udeležiti, vas prosimo, da pošljete sporočilo Valeriji Kotnik na elektronski naslov valerija.kotnik@um.si.