Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor: TADEJ SERNE

12. feb

9.30 v mali sejni sobi.
Kandidat: TADEJ SERNE
Študijski program: 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Naslov diplomskega dela: 
Park&Ride sistem v Mariboru-celostni pregled in proučitev smiselnosti vpeljave
Komisija-

predsednik:  izr. prof. dr. Marjan Sternad
mentorica: red. prof. dr. Darja Topolšek
somentorica:  doc. dr. Tina Cvahte Ojsteršek