Predmetnik

TS

TEORIJA SISTEMOV

Nosilec: prof. dr. Rosi Bojan

ECTS 7

Opis predmeta

Uvod v teorijo sistemov.
Razvoj teorije sistemov.
Splošne karakteristike sistemov.
Principi sistemov: lastnosti sistemov, struktura in delovanje sistemov, stanje sistema, sistemski procesi.
Dinamični sistemi: linearni dinamični sistemi, bločna algebra, dinamika obnašanja linearnih sistemov, zvezni sistemi, diskretni sistemi.
Modeliranje in simulacije sistemov.
Variante teorije sistemov: FUZZY, teorija živih sistemov, metodologija mehkih sistemov, teorija viabilnih sistemov, kritično sistemsko razmišljanje, dialektična teorija sistemov.
Teorija omrežnega razmišljanja.
Sistemska metodlogija dialektično-omrežnega razmišljanja.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan

Asistent: asist. Rosi Maja