Predmetnik

IIV

INFORMATIKA IN INFORMACIJSKA VARNOST

Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut

ECTS 4

Opis predmeta

1. Informatika in informacijska varnost
a. Definicije nekaterih najpogosteje uporabljanih izrazov s področja informatike
b. Uporaba IT kot orodja za doseganje ciljev organizacije

2. Upravljanje tveganj
a. Pregled področja
b. ISO 31000 in 31010

3. Varnostno kopiranje
4. Računalniški vdori
5. Upravljanje informacijskih varnostnih incidentov
6. IT investicije
a. Upravljanje IT investicij s pomočjo Val IT

7. IT Standardi
a. Programska oprema in sistemski inženiring (JTC 1/SC 7 Software and system engineering)
b. Standard ISO/IEC 12207:1995 z amandmaji
c. Standard ISO/IEC 90003:2004
d. Standard ISO/IEC 25000:2005, ISO/IEC 25051:2006 in ISO/IEC 25062/2006

8. Dokumentni sistemi
a. Življenjski cikel dokumentov
b. Zakonodaja in notranja pravila
c. Dokumenti in gradivo
d. Varna elektronska hramba gradiva
e. Poslovni modeli zajema, pretvorbe in elektronskega arhiviranja dokumentov
f. Projekt izdelave notranjih pravil

9. Okvirji za vodenje IT
a. Pregled področja
b. Cobit 4.1
c. Cobit 5.0

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Asistent: izr. prof. dr. Jereb Borut