Predmetnik

IPLS

INFORMACIJSKA PODPORA LOGISTIČNIM SISTEMOM

Nosilec: izr. prof. dr. Gumzej Roman

ECTS 7

Opis predmeta

V okviru predmeta se študenti seznanijo z informacijsko podporo različnim logističnim panogam in aktivnostim ter poglobljeno z modeliranjem in simulacijo logističnih sistemov in procesov.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman

Asistent: asist. dr. Rupnik Bojan