Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

VABILO ŠTUDENTOM za sodelovanje v projektih javnega razpisa: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017-2020 3. odpiranje

pkp

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa  »Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 3. odpiranje« vabimo študente/študentke univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov ter magistrskega študijskega programa Logistika sistemov za sodelovanje na projektih. S pomočjo pedagoških mentorjev Fakultete za logistiko ter mentorjev iz gospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v gospodarski družbi.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec).

 Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite zaporedno številko projekta ter naziv projekta, za katerega se prijavljate, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo, v katerem opišete svoje dosedanje delo, kompetence ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po mailu z zadevo »Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 3. odpiranje« na naslov: mateja.forte@um.si do vključno petka, 7. 2. 2020 do 16. ure.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem bodo upoštevali vaša motivacijska pisma.

 

Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala:

1. Naziv projekta: Lokalno pridelana hrana za večje zdravje prebivalstva

Mentor na FL UM:  izr. prof. dr. Andrej Lisec

Kratka vsebina:

Zdrava lokalno pridelana hrana je tudi v turizmu vse pomembnejša. Pri tem ne gre zgolj za enega od turističnih trendov, ampak za prepoznavanje kakovosti izdelkov in storitev, kar med svoje cilje umešča tudi  Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, katere cilj je, da Slovenija postane “butična petzvezdična destinacija”. Slednje nedvomno vključuje zdravo hrano, ki predstavlja enega od ključnih stebrov razvoja in prepoznavnosti destinacije, k čemur bo prispevala tudi akcija Slovenija – gastronomska regija 2021. Pomen zdrave hrane prepoznava tudi Sevnica, ki se je v zadnjih letih skozi različne projekte, izobraževanja in povečano zanimanje domačih in tujih turistov za Melanijino mesto načrtno lotila osveščanja o zdravi hrani, ki je osnova zdravega življenja za vse, lokalce in turiste. Glavni cilji projekta so tako predvsem trije, in sicer: 1. raziskati sevniško lokalno pridelano hrano, ki bo za zdravje prebivalstva najprimernejša ter jo v povezavi z lokalno restavracijo Ajda, ki deluje v sklopu Gostinskega podjetja Ajdovec, ter BMM d.o.o., ki izdeluje testenine iz lokalnih sestavin imenovani Gabaroni in uvrstiti na njen jedilnik lokalno pridelano hrano za večje zdravje ter posledično v kulinarično in turistično ponudbo Sevnice, poudarek bo predvsem na ajdi kot žitu; 2. raziskati, kako s sodobnimi logističnimi procesi zagotoviti čim bolj kakovostne lokalne sestavine v restavraciji Ajda za pripravo tistih jedi, ki jih bomo v projektu prepoznali kot tipične in zdrave, tudi tradicionalne jedi raziskovanega območja; 3. v restavraciji Ajda, pri turističnih deležnikih in v medijih (uporaba novih medijev in sodelovanje z lokalnimi mediji) promovirati zdravo hrano in sevniške kulinarične posebnosti, ki skozi kakovostno storitev in ustrezno promocijo postanejo del trajnostne turistične ponudbe Občine Sevnica, ki je od letošnjega leta vključena tudi v shemo zelenega turizma.

V projektu sodelujejo:

  • 1 študent univerzitetnega programa Logistika sistemov,
  • 2 študenta visokošolskega programa Gospodarska in tehniška logistika.

 

2. Naziv projekta: Kazalci krožnega gospodarstva v pristaniščih

Mentor na FL UM:  izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman

Kratka vsebina:

Premik h krožnemu gospodarstvu, v katerem se proizvodi z izrabljeno življenjsko dobo (End-of-life) ponovno uporabijo, predelajo ali reciklirajo, ima velik vpliv za morska pristanišča. Zato so le-ta pomembna mesta za izvajanje dejavnosti krožnega gospodarstva.

Pristanišča na eni strani obsegajo veliko količino različnih proizvodov, na drugi strani pa predstavljajo niz povezanih dejavnosti ter priložnosti za premik k krožnemu gospodarstvu. V krožnem gospodarstvu se stranski proizvodi in odpadki uporabljajo kot alternativne surovine ali snovi, stroji ali vozila pa se delijo. Npr. pristanišče v Antwerp-u veliko vlaga v krožno gospodarstvo, predvsem v ponovni uporabi proizvodov, odpadkov, skupni porabi energije, virov itd. Tako pristanišče predstavlja idealen kraj za implementacijo in testiranje prehoda h krožnemu gospodarstvu.

Po pregledu obstoječe literature v bazi »Web of Science«, nismo našli zadetkov na temo »kazalcev krožnega gospodarstva v pristaniščih«, kar pomeni, da je tema še relativno neraziskana. Tako na eni strani ponuja priložnost za spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo, na drugi strani pa pripomore Luki Koper k boljšemu razumevanju krožnega gospodarstva in njegovi implementaciji. Projekt se sklada z nacionalnimi usmeritvami na področju Pametne specializacije (S4), pod področje Mreže za razvoj krožnega gospodarstva. Pridobljena znanja in razvoj metodologije za merjanje krožnega gospodarstva v pristaniščih bodo omogočile boljše načrtovanje in implementacijo ter ponudile nov vpogled v dinamiko krožnega gospodarstva.

V projektu sodelujejo:

  • 1 študent univerzitetnega programa Logistika sistemov,
  • 1 študent magistrskega programa Logistika sistemov,
  • študent visokošolskega programa Gospodarska in tehniška logistika.