Osnovne informacije

Splošno o knjižnici

Knjižnica opravlja javno službo kot del javnega zavoda in je dostopna vsem, ki želijo uporabljati njene storitve ter spoštujejo določila knjižničnega reda. Primarno je namenjena visokošolskim učiteljem, znanstvenim in strokovnim sodelavcem ter študentom FL, za podporo pedagoškega procesa, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela, odprta pa je tudi drugim uporabnikom.
Temeljno poslanstvo knjižnice je izvajanje knjižničnih storitev in upravljanje z informacijami ter znanjem. Knjižnica nudi podporo članom in uporabnikom pri doseganju izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih ciljev. V skladu s svojimi zmožnostmi bo knjižnica izboljševala izvajanje knjižničnih storitev ter nudila podporo pedagoškemu, strokovnemu in znanstvenoraziskovalnemu procesu skladno z vizijo in poslanstvom UM FL.
(po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru)

Urnik izposoje

Obiščite nas:
ponedeljek – petek
08:30 – 12:00
13:00 – 14:00