Obvestila

8. Oct

Aktualno

Od ponedeljka, 24. do petka, 28. februarja 2020 je knjižnica ZAPRTA. Vračilo knjižničnega gradiva je mogoče v referat za študentske zadeve ali predalčnik pri referatu.

Poslanstvo

Knjižnica opravlja javno službo kot del javnega zavoda in je dostopna vsem, ki želijo uporabljati njene storitve ter spoštujejo določila knjižničnega reda. Primarno je namenjena visokošolskim učiteljem, znanstvenim in strokovnim sodelavcem ter študentom FL, za podporo pedagoškega procesa, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela, odprta pa je tudi drugim uporabnikom. Temeljno poslanstvo knjižnice je zbiranje, hranjenje, predstavljanje, varovanje, in zagotavljanje uporabe knjižničnega gradiva ter omogočanje dostopa do drugih informacijskih virov svojim članom in uporabnikom.

po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za logistiko

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev