Storitve

Informacijske storitve

Vprašanja naslovite na e-mail knjiznica.fl@um.si ali pokličete na 03 428 53 06.

Knjižnica zagotavlja uporabnikom brezplačne informacijske storitve kot so informacije o gradivu, informacije iz nacionalne vzajemne bibliografsko-kataložne podatkovne zbirke COBIB, pomoč in svetovanje pri iskanju in uporabi informacijskih virov, ki so v lasti knjižnice oziroma ima do njih dostop.
Članom zagotavlja informacijske storitve kot so oddaljeni dostop do elektronskih informacijskih virov, pomoč in svetovanje za samostojno iskanje v elektronskih informacijskih virih, izobraževanje za iskanje, izbiro, vrednotenje in uporabo informacijskih virov ter tematske poizvedbe iz informacijskih virov, ki so v lasti knjižnice oziroma ima do njih dostop.