Storitve

Informacijske storitve

Pokličete na tel. 03 428 53 06 ali vprašanja naslovite na e-mail knjiznica.fl@um.si.

Knjižnica zagotavlja uporabnikom brezplačne informacijske storitve kot so informacije o gradivu, informacije iz nacionalne vzajemne bibliografsko-kataložne podatkovne zbirke COBIB, pomoč in svetovanje pri iskanju in uporabi informacijskih virov, ki so v lasti knjižnice oziroma ima do njih dostop.

Izključno članom zagotavlja informacijske storitve kot so oddaljeni dostop do elektronskih informacijskih virov, pomoč in svetovanje za samostojno iskanje v elektronskih informacijskih virih, izobraževanje za iskanje, izbiro, vrednotenje in uporabo informacijskih virov ter tematske poizvedbe iz informacijskih virov, ki so v lasti knjižnice oziroma ima do njih dostop.

Po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za logistiko

Vabimo vas k oddaji predlogov za razvoj spletnega mesta knjižnice.

Dostop do elektronskih informacijskih virov UM

Do elektronskih virov UM lahko dostopate z računalnikov v računalniški učilnici FL ali preko oddaljenega dostopa s spletne strani:

https://fl.um.si/knjiznica/digitalna-knjiznica/e-beze-podatkov-um/ , kjer izberete bazo, ki jo želite pregledati

Uporabniško ime v obliki: ukm.nnnnnnn@libroam.si*
Geslo: xxxxxx**

pri čemer je nnnnnnn sedemmestna številka članske izkaznice
** izbrano geslo s pravilnim vnosom velikih in malih črk

Pogoji za oddaljen dostop so veljaven status študenta Univerze v Mariboru ali zapositev na Univerzi v Mariboru; veljavno (podaljšano) članstvo v knjižnici; izbrano osebno geslo za storitve Moja knjižnica, Libroam in Elektronski informacijski viri; da ni dolgov in ni kršitev pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam.

Morebitne težave pri prijavi ali uporabi oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov sporočite na e-naslov knjiznica.fl@um.si ali ukm@um.si.

Brezžični dostop do interneta

EDUROAM – brezžično omrežje za izobraževalne namene tudi na FL

Do uporabe EDUROAM-a so med drugim upravičeni študenti in zaposleni na FL. Študenti avtomatsko pridobijo uporabniško ime in geslo za dostop do omrežja EDUROAM ob vpisu na univerzo in ga lahko uporabljajo na organizacijah v Sloveniji in tujini. Zaposleni zaprosijo za pridobitev uporabniškega imena in gesla na e-mailu: cis.fl@um.si

V omrežje EDUROAM se povežete z napravami kot so prenosni računalnik, dlančnik, mobilni telefon etc. Za vzpostavitev povezave potrebujete napravo z ustrezno programsko in strojno opremo, ki morata biti primerno nastavljeni ter uporabniški račun za dostop do varnega omrežja EDUROAM.