Storitve / Services

Informacijske storitve / Information services

Vprašanja naslovite na e-mail knjiznica.fl@um.si ali pokličete na 03 428 53 06.

Knjižnica zagotavlja uporabnikom brezplačne informacijske storitve kot so informacije o gradivu, informacije iz nacionalne vzajemne bibliografsko-kataložne podatkovne zbirke COBIB, pomoč in svetovanje pri iskanju in uporabi informacijskih virov, ki so v lasti knjižnice oziroma ima do njih dostop.
Članom zagotavlja informacijske storitve kot so oddaljeni dostop do elektronskih informacijskih virov, pomoč in svetovanje za samostojno iskanje v elektronskih informacijskih virih, izobraževanje za iskanje, izbiro, vrednotenje in uporabo informacijskih virov ter tematske poizvedbe iz informacijskih virov, ki so v lasti knjižnice oziroma ima do njih dostop.

Please send email to knjiznica.fl@um.si or call 03 428 53 06.

The library provides free information services to users, such as information on the material, assistance and advice on finding and using information resources owned by the library or to which it has access.
To members library provides with information services such as remote access to electronic information resources, assistance and advice for independent searches of electronic information resources, training in the search, selection, evaluation and use of information resources, and thematic searches of information resources owned or accessed by the library.