Storitve

Izposoja

V času ogroženosti s COVID-19

Zaradi povečanega povpraševanja smo se odločili, da vam omogočimo izposojo knjižničnega gradiva, ki ga potrebujete za opravljanje študijskih obveznosti. Predhodno ga naročite in prejmete na dom po pošti.

Na naslovu knjiznica.fl@um.si lahko naročite do pet naslovov knjižničnega gradiva hkrati. Pošiljke bomo sprva odpremljali tedensko, po potrebi pogosteje in pri tem upoštevali ključna priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in varnostne ukrepe, ki veljajo za ravnanje s poštnimi pošiljkami. Gradivo knjižnica pošlje po pošti v priporočenem pismu, ki ga pošta dostavi v hišni predalčnik (brez podpisa) oz. ga prevzamete na pošti (če hišni predalčnik ni dovolj velik).

Stroške pošiljanja poravna član, ki je gradivo naročil. Fakulteta bo račun izstavila na elektronski naslov člana. Strošek storitve je poštni strošek po ceni Pošte Slovenije in strošek pisemske ovojnice za pošiljanje gradiva – 3 eur za pošiljke do 1000 g, 4 eur za pošiljke do 2000 g.

Izposojeno gradivo boste lahko imeli vse do ponovnega odprtja knjižnice brez stroškov zamudnine.

Želim vam uspešno študijsko leto, ki naj bo kljub kriznim časom polno izzivov in priložnosti.

Pogoji

Knjižnično gradivo izposojamo čitalniško ali na dom in sicer izključno članom knjižnice s predložitvijo članske oziroma študentske izkaznice.

Rok izposoje je praviloma en mesec, neknjižnega gradiva (CD-ROM, DVD) pa praviloma en teden. Za zelo iskano gradivo je rok izposoje skrajšan na en teden ali dva tedna.

Član si lahko hkrati izposodi osem enot gradiva.

Za izposojeno gradivo član prevzame vso odgovornost. Član je odgovoren za poškodovanje, izgubo ali krajo knjižničnega gradiva.

Vračanje

Izposojeno gradivo uporabnik vrne v izposoji ali po pošti. Po pošti mora biti poslano s priporočeno pošiljko z oznako na ovojnici »Vračilo gradiva«.

Člani knjižnice, ki so študenti FL, so pred zaključkom študija (ob diplomiranju) dolžni vrniti vse izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do knjižnice. Enako velja ob izpisu s fakultete. Tudi člani knjižnice, ki so zaposleni na FL, so ob morebitni prekinitvi delovnega razmerja dolžni vrniti vse izposojeno knjižnično gradivo.

Podaljševanje

Član, ki ima poravnane vse obveznosti, lahko rok izposoje podaljša. Podaljšanje roka izposoje člani urejajo preko preko storitve Moja knjižnica, e-pošte, telefona ali osebno v knjižnici. Skrb za pravočasno podaljševanje je odgovornost in dolžnost člana.

po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za logistiko