Storitve

Izposoja

Priporočamo predhodno naročilo gradiva za izposojo preko Moj COBISS (Moja knjižnica) ali na e-naslov knjiznica.fl@um.si .

Knjižnično gradivo izposojamo na dom in članom knjižnice s predložitvijo študentske izkaznice oziroma osebne izkaznice. Rok izposoje je praviloma en mesec, neknjižnega gradiva (CD-ROM, DVD) pa en teden. Za zelo iskano gradivo je rok izposoje skrajšan na en teden ali dva tedna. Člani si lahko hkrati izposodite osem enot gradiva. Za izposojeno gradivo člani prevzamete vso odgovornost. Člani ste odgovorni za poškodovanje, izgubo ali krajo knjižničnega gradiva.

Izposojeno gradivo vrnete v knjižnici. V času odprtosti fakultete 7.00 – 20.00 ure lahko gradivo vrnete tudi v predalčnik med referatom in knjižnico. Po pošti pošljete s priporočeno pošiljko z oznako na ovojnici »vračilo gradiva«. Člani knjižnice, ki ste študenti FL, ste pred zaključkom študija dolžni vrniti vse izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do knjižnice. Enako velja ob izpisu s fakultete.

Člani, ki imate poravnane vse obveznosti, lahko rok izposoje podaljšate. Podaljšanje roka izposoje člani urejate preko spletne storitve Moja COBISS (Moja knjižnica), e-pošte, telefona 03 428 53 06 ali osebno v knjižnici. Skrb za pravočasno podaljševanje je odgovornost in dolžnost člana.