Storitve

Izposoja

Varnostni ukrepi in možnosti izposoje

Priporočamo predhodno naročilo gradiva za izposojo na e-naslov knjiznica.fl@um.si ali tel. 03 428 53 06. Še vedno je mogoče naročiti gradivo za izposojo po pošti.

Vračilo gradiva poteka nemoteno. Gradivo vrnete v knjižnici, v času odprtosti fakultete 7.00 – 20.00 ure tudi v predalčnik med referatom in knjižnico.

V kolikor želite naročiti gradivo na dom vam zaračunamo stroške pošiljanja. Na naslovu knjiznica.fl@um.si lahko naročite do pet naslovov knjižničnega gradiva hkrati. Gradivo knjižnica pošlje po pošti v priporočenem pismu, ki ga pošta dostavi v hišni predalčnik (brez podpisa) oz. ga prevzamete na pošti (če hišni predalčnik ni dovolj velik). Fakulteta bo račun izstavila na elektronski naslov člana. Strošek storitve je poštni strošek po ceni Pošte Slovenije in strošek pisemske ovojnice za pošiljanje gradiva – 3 eur za pošiljke do 1000 g, 4 eur za pošiljke do 2000 g.

Pogoji

Knjižnično gradivo izposojamo čitalniško ali na dom in sicer izključno članom knjižnice s predložitvijo članske oziroma študentske izkaznice.

Rok izposoje je praviloma en mesec, neknjižnega gradiva (CD-ROM, DVD) pa praviloma en teden. Za zelo iskano gradivo je rok izposoje skrajšan na en teden ali dva tedna.

Člani si lahko hkrati izposodite osem enot gradiva.

Za izposojeno gradivo člani prevzamete vso odgovornost. Člani ste odgovorni za poškodovanje, izgubo ali krajo knjižničnega gradiva.

Vračanje

Izposojeno gradivo vrnete v knjižnici. V času odprtosti fakultete 7.00 – 20.00 ure lahko gradivo vrnete tudi v predalčnik med referatom in knjižnico. Po pošti pošljete s priporočeno pošiljko z oznako na ovojnici »vračilo gradiva«.

Člani knjižnice, ki ste študenti FL, ste pred zaključkom študija (ob diplomiranju) dolžni vrniti vse izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do knjižnice. Enako velja ob izpisu s fakultete.

Podaljševanje

Člani, ki imate poravnane vse obveznosti, lahko rok izposoje podaljšate. Podaljšanje roka izposoje člani urejate preko spletne storitve Moja knjižnica https://plus.si.cobiss.net/opac7/user/login, e-pošte, telefona 03 428 53 06 ali osebno v knjižnici. Skrb za pravočasno podaljševanje je odgovornost in dolžnost člana.

po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za logistiko