Storitve

Izobraževanja za študente

Informacijsko opismenjevanje

Študenti potrebujete znanje za učinkovito pridobivanje informacij za študij in pripravo pisnih del. V poplavi virov (relavantnih in pogosto nerelavantnih) morate znati le-te kritično ovrednotiti in jih uspešno uporabiti.

Knjižnica Fakultete za logistiko vam omogoča pridobitev kompetenc na področju informacijske pismenosti, s čemer se naučite učinkovito uporabljati elektronske in druge informacijske vire. S tem si postavite temelje za uspešen študij in kasnejše uspešno delo. Študenti se lahko na knjižnico obrnete tudi individualno. Po želji vam izdamo potrdilo o udeležbi.

Priprava pisnih del

Pri pripravi pisnih del je potrebno upoštevati navodila in smernice, ki jim sledimo na fakulteti. Redno organiziramo delavnice, kjer preučimo pravila pisanja, oblikovanja pisnega dela, citiranja in navajanja virov.