Storitve

Izobraževanja za študente

Informacijsko opismenjevanje

Knjižnica Fakultete za logistiko vam omogoča pridobitev kompetenc na področju informacijske pismenosti, s čimer se naučite učinkovito uporabljati elektronske in druge informacijske vire. S tem si postavite temelje za uspešen študij in delo. Študenti se lahko na knjižnico obrnete tudi individualno. Po želji vam izdamo potrdilo o udeležbi.

Priprava pisnih del

Pri pripravi pisnih del je potrebno upoštevati veljavna navodila in smernice.

UKM izobraževanja

Razpored UKM izobraževanj