Storitve

Izobraževanja za študente

Informacijsko opismenjevanje

Študenti morajo pri različnih pisnih delih v poplavi virov (relavantnih in pogosto nerelavantnih) učinkovito pridobiti potrebne informacije, le-te kritično ovrednotiti in jih uspešno uporabiti pri svojem pisanju.

Pomembno je, da pridobite kompetence informacijske opismenosti in si tako postaviti temelje za uspešen študij. Na Fakulteti za logistiko tako večkrat letno organiziramo delavnice na temo informacijskega opismenjevanja, kjer študentom predstavimo vse možnosti za učinkovito rabo elektronskih virov.

Priprava pisnih del

Pri pripravi pisnih del je potrebno upoštevati navodila in smernice, ki jim sledimo na fakulteti. Redno za študente organiziramo delavnice, kjer preučimo pravila pisanja, oblikovanja pisnega dela, citiranja in navajanja virov.