Storitve / Services

Tehnični pregledi zaključnih del / Technical review

Zaključna dela pošljete v tehnični pregled na e-pošto tehnicnipregledi.fl@um.si. Z dnem, ko oddate celotno gradivo začne teči rok desetih delovnih dni, v katerem je tehnični pregled opravljen. Enako velja ob vsaki ponovni oddaji zaključnega dela v tehnični pregled.
Ob uspešno opravljenem tehničnem pregledu prejmete potrdilo, prav tako tudi potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.

Send your final work for technical review to tehnicnipregledi.fl@um.si. The date on which you submit the complete material starts the ten working day period within which the technical review is carried out. The same applies each time you resubmit a Final Work for technical review.
Upon successful completion of the technical review, you will receive a certificate of completed technical review, which includes a certificate of settled obligations against the Library of the Faculty of Logistics of the University of Maribor.