Digitalna knjižnica

E-BAZE PODATKOV UM

Scopus

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www-scopus-com.ezproxy.lib.ukm.si/

Ebrary

Ob dodatni registraciji so na voljo še nekatera orodja kot je izposoja e-knjig, natis ali trajno hranjenje delov knjig na osebnem računalniku in oddaljen dostop do e-knjig.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://site.ebrary.com/lib/mariboruni/home.action

JSTOR

Elektronski viri za namene raziskovanja, poučevanja in učenja, zlasti s področja družboslovja in humanistike, a tudi tehnike in naravoslovja.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.jstor.org.ezproxy.lib.ukm.si/

IEEE Xplore

Digitalna knjižnica Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE) in njihovih partnerskih ustanov.

UDK: 621.38 Elektronika. Elektronske naprave, 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.lib.ukm.si/Xplore/home.jsp?tag=1&tag=1

SAGE Journals

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://online.sagepub.com.ezproxy.lib.ukm.si/

EMERALD

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.lib.ukm.si/

ProQuest

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://search.proquest.com.ezproxy.lib.ukm.si/index?accountid=28931

SpringerLink

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.springerlink.com.ezproxy.lib.ukm.si/?MUD=MP

ScienceDirect ELSEVIER

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.lib.ukm.si/

Wiley Online Library

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.lib.ukm.si/

Taylor & Francis Online

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.tandfonline.com/

Elektronski viri UKM

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri

E-časopisi

Keesing’s World News Archive

Članki s področja svetovnega gospodarskega, političnega in družbenega dogajanja.

UDK: 327 Mednarodni odnosi. Svetovna, globalna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika

Povezava: http://www.keesings.com

Wall Street Journal

Business News & Financial News

UDK: 070.443 Finančne novice. Poslovne novice

Povezava: http://uk.wsj.com/home-page

Information Today Europe

Poudarek na inovacijah in tehnologijah s področja upravljanja znanja in informacij, e-virov, poizvedb, socialnih medijev, ustvarjanja vsebin, organizacije in distribucije ter elektronskega založništva.

UDK: 005.336.5:004 Računalniška znanja. Znanja s področja informacijske tehnologije

Povezava: http://www.infotoday.eu/Newsletter/

Financial Times

World business, finance, and political news

UDK: 070.443 Finančne novice. Poslovne novice

Povezava: http://www.ft.com/home/uk

Finance.si

Priloga logistika

UDK: 005.933(054) Časopisi o oskrbi in zagotavljanju

Povezava: http://logistika.finance.si/

E-knjige

Inovativni pristopi pri razvoju turističnih proizvodov_PKP

CPS občine Kozje – Poročilo faze »Priprava strategije«

CPS občine Kozje – Poročilo faze »Zagon procesa«

CPS občine Kozje – Poročilo faze »Racionalno zastavljanje ciljev«

Celostna prometna strategija občine Kozje

EVALVACIJA IN DOPOLNITEV DELAVNIC »ŠE VEDNO VOZIM-VENDAR NE HODIM« zaključno poročilo raziskovalnega projekta

Statistična analiza dokumentov Incoterm s pomočjo statističnega modeliranja tipa regresijski LOGIT in ugotavljanje ključnih preferenc: delno poročilo študije

Raziskava učinkovitosti predavanj Zavoda VOZIM “Še vedno vozim – vendar ne hodim” in njen vpliv na varno vedenje voznikov: zaključno poročilo raziskovalnega projekta

“Bike sharing” kot inovativna logistična rešitev za podporo razvoja turizma: zaključno poročilo raziskovalnega projekta

Prakse delitvene ekonomije v logistiki in turizmu: zaključno poročilo raziskovalnega projekta

Logistične in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane: zaključno poročilo raziskovalnega projekta

Kovacic-Lukman et al_Logisticne in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane

UDK: 005.5 - Postopki menedžmenta. Usmeritev

Povezava: http://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/Kovacic-Lukman_Logisticne_in_okoljske_zasnove_trajnostne_lokalne_pridelave_hrane.pdf

Celostna prometna strategija Občine Zagorje ob Savi

Za ogled datotek epub priporočamo Calibre, najdete ga TUKAJ

Ali pa v PDF obliki, ki jo najdete TUKAJ

UDK:

Povezava: http://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/Na_poti_v_zeleno.epub

Celostna prometna strategija občine Šoštanj : elaborat : 3. faza

Celostna prometna strategija občine Šoštanj : elaborat : 2. faza

Celostna prometna strategija občine Šoštanj : elaborat : 1. faza

How to write a research paper? useful tips for successful academic writing

Kolaborativno vedenje kot spodbujevalni dejavnik integracije logistične in marketinške funkcije

Darja Topolšek

UDK: 005.56 Sodelovanje. Skupno delo. Soudeleženost

Povezava: http://fl.um.si/knjiznica/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/Topolsek_Kolaborativno_vedenje.pdf

Informacijska podpora logističnim sistemom

Roman Gumzej

UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://fl.um.si/knjiznica/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/Gumzej_Informacijska-podpora-logističnim-sistemom.pdf

Logistika in e-poslovanje

Roman Gumzej

UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://fl.um.si/knjiznica/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/Gumzej_Logistika-in-e-poslovanje.pdf

Računalništvo in informatika v logistiki

Roman Gumzej

UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://fl.um.si/knjiznica/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/Gumzej_Računalništvo-in-informatika-v-logistiki.pdf

Presoja kakovosti izobraževanja na Fakulteti za logistiko UM

Katja Baškovič, Vesna Breg, Sabina Otorepec, Borut Jereb in Matjaž Knez

UDK: 161.223 Kakovostne sodbe

Povezava: http://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/Baskovic_Presoja_kakovosti_izobrazevanja_na_Fakulteti_za_logistiko_UM_2013.pdf

The Role of Languages for Specific Purposes in Intercultural Communication

Edited by Polona Vičič, Sara Orthaber, Vesna Mia Ipavec, and Manca Zrinski

UDK: 351.814.373.3 Jezik, ki je v uporabi. Način izražanja. Izrazoslovje

Povezava: http://fl.uni-mb.si/protected/Monography_The_Role_of_Languages_2013.pdf

Risk Catalog

Laboratory of Informatics, Faculty of Logistics, University of Maribor

UDK: 005.52:005.334 Analiza tveganja. Upravljanje s tveganjem

Povezava: http://labinf.fl.uni-mb.si/risk-catalog/

Programi za logistike

Odprtokodna programska oprema za reševanje logističnih problemov

UDK: 005.511 Poslovno načrtovanje

Povezava: http://labinf.fl.uni-mb.si/programi-za-logistike/

Bela knjiga o prometu

Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu  

UDK: 656 Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa

Povezava: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SL:PDF

E-revije in e-zborniki

Proceedings of the 7th International Students Symposium Logistics and International Business

Singapore Economic Review – SER

EBSCOhost – Business Source Premier

UDK: 338.47 Ekonomija prometa in komunikacij. Ekonomski vidiki komunikacijskih medijev. Prometna politika

Povezava: http://web.ebscohost.com.ezproxy.lib.ukm.si/ehost/detail?sid=8970369e-f6d8-4d74-9245-382234b6bd79%40sessionmgr14&vid=1&hid=8&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=buh&jid=H6S

World Economics

Economic and Financial Publishing

UDK: 339.9 Mednarodno gospodarstvo na splošno. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo

Povezava: http://www.world-economics-journal.com/Default.aspx

Proceedings of the AMS

American Mathematical Society

UDK: 51 Matematika

Povezava: http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/proc

arXiv Digital Libraries

Cornell University Library

UDK: 5 Matematika in naravoslovne vede, 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://arxiv.org/

Revija Novice

GS1 Slovenija

UDK: 339.727 Poslovanje s kapitalom. Kreditiranje. Kliring. Mednarodni trg kapitala

Povezava: http://www.gs1si.org/1/novice-in-dogodki.aspx

Projektna mreža Slovenije

Slovensko združenje za projektni management

UDK: 005.8 Projektni menedžment

Povezava: http://sl.zpm-si.com/projektna-mreza/

The Academy of Management Annals

Taylor & Francis

UDK: 658 Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija

Povezava: http://www.tandfonline.com/loi/rama20

Transportmetrica

Taylor & Francis

UDK: 656.7 Zračni transport. Zračni promet

Povezava: http://www.tandfonline.com/toc/ttra20/current

Transport Reviews

Taylor & Francis

UDK: 656 Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa

Povezava: http://www.tandfonline.com/toc/ttrv20/current

Journal of Rail and Rapid Transit

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F

UDK: 656.2 Železniški transport. Železniški promet

Povezava: http://pif.sagepub.com/

International Journal of Transportation Science and Technology

Multi Science Publishing

UDK: 656 Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa

Povezava: http://multi-science.metapress.com/content/122519/?p=4221146b0abd4b5390a2674a59f73365&pi=21

International Journal of Sustainable Transportation

Taylor & Francis

UDK: 656 Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa

Povezava: http://www.tandfonline.com/toc/ujst20/current

International Journal of Logistics Systems and Management

Inder Science Publishers

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijlsm

Journal of Logistics

AF Logistics Management Agency

UDK: 355.41 Logistika in logistična zagotovitev na splošno

Povezava: http://www.aflma.hq.af.mil/lgj/index.asp

International Journal of Logistics Management Information

EMERALD

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijlm

International Journal of Logistics Research and Applications

Taylor & Francis

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.tandfonline.com/toc/cjol20/current

Journal of Business Logistics

Wiley Online Library

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2158-1592/issues

Logistics & Sustainable Transport

International Institute for Logistics

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://jlst.fl.uni-mb.si/

E-viri

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM

Vsebuje diplomske naloge, magistrska dela in doktorske disertacije nekaterih članic Univerze v Mariboru ter zbirke informacijskih virov, ki jih univerza kupuje za potrebe svoje znanstvenoraziskovalne, strokovne in umetniške dejavnosti.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: https://dk.um.si/info/index.php/slo/

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si

Projekt Nacionalne univerzitetne knjižnice (NUK) obsega zlasti starejše gradivo s področja kulturne dediščine (poljudno in znanstveno časopisje, knjige), poročila ARRS in visokošolska dela, prav tako tudi slikovno  in multimedijsko gradivo.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.dlib.si/

WSIS Knowledge Communities

Electronic Doctoral Theses in the UK

UDK: 378.245 Doktorske disertacije

Povezava: http://www.wsis-community.org/pg/announcements/view/511128/

IRMA Open access

Informacijski vir združenja za management, ki se izvaja s podporo IGI Global, mednarodnega založnika za področje znanosti, tehnologije in medicine. Dostopne so knjige in revije.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.irma-international.org/

Open Library

Open Library je odprt knjižni projekt neprofitnega Internetnega arhiva, izvajan s podporo Kalifornijske državne knjižnice in Fundacije Kahle/Austin. Na tej strani najdemo elektronske knjige.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://openlibrary.org/about

SPARC Open access

Dostopni viri obsegajo vodiče, predstavitveni material in priročnike, izdane s strani SPARCa in drugih organizacij.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.arl.org/sparc/openaccess/

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.doaj.org/

ACM

Full text of every article ever published by ACM and bibliographic citations from major publishers in computing.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://dl.acm.org/

EBSCO – Open Access Journals

Peer reviewed open access yournals

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.scientific-publications.net/

Raziskave in razvoj

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ZAGORJE OB SAVI: NA POTI V ZELENO

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŽALEC

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ZAGORJE OB SAVI – 4. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŽALEC – 4. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 4. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ZAGORJE OB SAVI – 3. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŽALEC – 3. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 3. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ZAGORJE OB SAVI – 2. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŽALEC – 2. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 2. fazno poročilo

GVIN

Poslovne informacije o slovenskih podjetjih in njihovih vodstvenih kadrih

UDK: 002.63 Nacionalni dokumentacijski centri

Povezava: http://www.gvin.com/

European Patent Office

Evropski patentni urad

UDK: 001.102 Informacije

Povezava: http://www.epo.org/

Statistični urad RS

Publikacije

UDK: 002.63 Nacionalni dokumentacijski centri

Povezava: http://www.stat.si/publikacije/pub.asp

Evropski dokumentacijski center CEK

Centralna ekonomska knjižnica, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

UDK: 002.6 Dokumentacijski centri

Povezava: http://www.ef.uni-lj.si/edc/informacijski_viri

EU – Documentary center – Transport

Green Logistics – Research into the sustainability of logistics systems and supply chains

Spletna stran projekta Univerze Cardiff, Univerze Heriot Watt, Univerze Lancaster, Univerze Sauthampton in Westminsterske univerze.

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.greenlogistics.org/

Transport Research & Innovation Portal (TRIP)

Portal o raziskovalni dejavnosti s področja transporta na evropskem in nacionalnem nivoju.

UDK: 659.25 Znanstvene informacije in svetovanje

Povezava: http://www.transport-research.info/

Ustanove in združenja z e-viri

European Bank for Reconstruction and Development (ECB)

Publikacije

UDK: 002.6 Dokumentacijski centri

Povezava: http://www.ecb.int/pub/

OECD iLibrary

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – informacijski in dokumentacijski portal

UDK: 002.61 Mednarodni dokumentacijski centri

Povezava: http://www.oecd-ilibrary.org/

IET – The Institution of Engineering and Technology

Inspec database

UDK: 62 Inženirstvo. Tehnologija na splošno

Povezava: http://www.theiet.org/resources/inspec/about/

ACM

Association for Computing Machinery

UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://www.acm.org/

ISACA

Information Technology, Security, Assurance

UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: https://www.isaca.org/

ATRS

Air Transport Research Society

UDK: 656.7 Zračni transport. Zračni promet

Povezava: http://www.atrsworld.org/index.html

SCC

Supply Chain Council

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://supply-chain.org/

ESCM

European Supply Chain Management

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.europeansupplychainmanagement.co.uk/

ELA

European Logistics Association

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.elalog.org/

BVL

German Logistics Association

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.bvl.de/en

Viri do e-knjig

Faculty of Engineering Management Poznan University of Technology

Production Engineering & Logistics

UDK: 338.36 Proizvodnja glede na tehnično raven in obseg, 005.4 Procesi pri menedžmentu, 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://publikacje.logistyka-produkcja.pl/en/monographs.html

Project Gutenberg

Free eBooks

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.gutenberg.org/

DOAB – Directory of Open Access Books

DOAB je servis OAPEN Foundacije, mednarodne iniciative za Odprti Dostop do monografskih publikacij, ustanovljen v Nacionalni knjižnici v Hagu. DOAB se razvija s tesnim sodelovanjem z odgovornimi za razvoj DOAJ – Directory of Open Access Journals.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.doabooks.org/

Ebrary ProQuest business

Open access

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.ebrary.com/corp/oa.jsp