Digitalna knjižnica

E-viri

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM
Vsebuje diplomske naloge, magistrska dela in doktorske disertacije nekaterih članic Univerze v Mariboru ter zbirke informacijskih virov, ki jih univerza kupuje za potrebe svoje znanstvenoraziskovalne, strokovne in umetniške dejavnosti.
UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Projekt Nacionalne univerzitetne knjižnice (NUK) obsega zlasti starejše gradivo s področja kulturne dediščine (poljudno in znanstveno časopisje, knjige), poročila ARRS in visokošolska dela, prav tako tudi slikovno in multimedijsko gradivo.
UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

WSIS Knowledge Communities
Electronic Doctoral Theses in the UK
UDK: 378.245 Doktorske disertacije

IRMA Open access
Informacijski vir združenja za management, ki se izvaja s podporo IGI Global, mednarodnega založnika za področje znanosti, tehnologije in medicine. Dostopne so knjige in revije.
UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Open Library
Open Library je odprt knjižni projekt neprofitnega Internetnega arhiva, izvajan s podporo Kalifornijske državne knjižnice in Fundacije Kahle/Austin. Na tej strani najdemo elektronske knjige.
UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

SPARC Open access
Dostopni viri obsegajo vodiče, predstavitveni material in priročnike, izdane s strani SPARCa in drugih organizacij.
UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

DOAJ – Directory of Open Access Journals
Quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages.
UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

ACM
Full text of every article ever published by ACM and bibliographic citations from major publishers in computing.
UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

EBSCO – Open Access Journals 
Peer reviewed open access yournals
UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe