O ŠTUDIJU

Študijski programi Fakultete za logistiko so zasnovani v skladu z najsodobnejšimi smernicami izraženih iz potreb gospodarstva in zaznanih novih kompetenc prihodnosti.

 

Kot vodilna izobraževalna institucija s področja logistike v Sloveniji se trudimo, da ustvarjamo novo znanje v korist sedanjih in prihodnjih generacij. Zato se odpiramo v svet in skrbimo za kakovostno globalno izmenjavo idej in znanja, ne zgolj s sorodnimi inštitucijami, ampak predvsem s ključnimi gospodarskimi subjekti, ki izvajajo logistične storitve. Le tako lahko oblikujemo študijske programe, ki temeljijo na inovativnosti in podjetništvu ter upoštevajo potrebe gospodarstva in zaposlitvene trende na področju logistike.

Ne zamudi 2. prijavnega roka

19. do 23. avgust 2022

Prijave preko e-VŠ.

Študijski programi 1. stopnje

Visokošolski strokovni študijski program
GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA

O študiju

Znanja iz podjetništva, inoviranja, aktualnih in novih tehnologij, praktično delo v laboratorijih fakultete, delo na projektih v času študija in praktično usposabljanje pri delodajalcu dajejo diplomantu odlično osnovo za zaposlitev, kot tudi za odločitev za lastno podjetniško pot kot alternativo zaposlitvi pri delodajalcu. Vsem študentom je med študijem ponujena možnost izmenjave v tujini, kar še dodatno vpliva na razvoj agilnega, iznajdljivega in podjetnega posameznika, sposobnega prebojnih idej na področju logistike in širše.

Med študijem je velik poudarek na v praksi uporabnih znanjih. Večina strokovnih predmetov vključuje v pedagoški proces strokovnjake iz gospodarstva, ki predstavijo uporabo teorije v praksi, delovna mesta, primere reševanja konkretnih primerov in podobno. Kjer je le mogoče, se vaje izvedejo v laboratorijih ali računalniških učilnicah Fakultete za logistiko. Na ta način imajo študenti možnost vzpostavitve stika z realno tehnologijo ali programsko opremo. Profesorji si aktivno prizadevajo za pridobitev projektov s tematiko reševanja aktualnih problemov v gospodarstvu, da bi omogočili študentom stik z delodajalci že v času študija. V tretjem letniku se izvede daljše praktično usposabljanje pri delodajalcu, ki je večinoma osnova za izdelavo diplomskega dela.
Študentom lahko pri zaposlitvi koristijo tudi certifikati zunanjih inštitucij o pridobljenem znanju. Fakulteta za logistiko si prizadeva vzpostaviti in ohraniti stike s temi inštitucijami, informira študente z možnostjo in pogoji pridobitve certifikatov ter nudi podporo pri izvedbi procesa.

O študiju

Kje se lahko zaposlite?

Študent, ki bo končal visokošolski strokovni študijski program Gospodarska in tehniška logistika, bo prejel naziv diplomirani inženir logistike (VS) in bo takoj zaposljiv v praksi, predvsem na naslednjih delovnih mestih:

vodja skladišča, vodja poslovalnice v maloprodaji, vodja logistike, vodja paketne distribucije, skrbnik procesov, organizator proizvodnje, disponent, referent v špediciji, referent v logistiki, referent v prometni pisarni, koordinator/organizator transporta, administrator/vodja voznega parka, nabavnik, nabavni/prodajni referent, skladiščnik na sprejemu/izdaji, vodja proizvodnje in drugo.

Komu je študij namenjen?

Tistim, ki se želite takoj po opravljeni diplomi zaposliti.

Trajanje

3 leta

Naziv

diplomirani inženir logistike (VS)
skrajšano: dipl. inž. log. (VS)

 

 

 

 

 

Način študija

Redni in izredni študij

Lokacija študija

Redni študij v  Celju, Mariborska cesta 7.

Izredni študij v Celju in Ljubljani.

Stuktura

1. letnik (60 ECTS): 9 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
2. letnik (60 ECTS): 8 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
3. letnik (60 ECTS): 6 skupnih predmetov in 3 predmeti modula

 

PREDMETNIK

Več informacij

Univerzitetni študijski program
LOGISTIKA SISTEMOV

O študiju

Študijski program je namenjen ambicioznim, inovativnim in kreativnim posameznikom, ki imajo radi vsakodnevne logistične in poslovne izzive.
V prvi vrsti so to gimnazijci, vsekakor pa tudi posameznikom, ki si želijo vodstvenih pozicij in odgovornega dela v hitro spreminjajočem se okolju.

S končanim študijem pridobiš interdisciplinarno znanje in kompetence s področja:
managementa (vodstvene veščine, samoiniciativnost, upravljanja z ljudmi, poslovnih procesov, konceptov trajnostnega razvoja)
tehnike (pametne skupnosti, avtonomna vozila, droni, digitalizacija procesov, avtomatizacija skladiščnih sistemov, robotizacija proizvodnje in
optimizacijskih metod (analize, simulacije, osnovnega programiranja, optimizacije in implementacije rešitev v praksi)

O študiju

Kje se lahko zaposlite?

Dipl. inž. log. (UNI) se potegujejo za vodstvena delovna mesta s področja middle in top managementa od direktorja logistike, vodje distribucije, managerja oskrbovalnih verig, vodje nabave, koordinatorja poslovnih in logističnih procesov, skrbnika ključnih strank, direktorja prodaje, vodje planiranja, project managerja do ustanovitelja in vodje lastnega podjetja osnovanega na inovativnih logističnih rešitvah.

Komu je študij namenjen?

Tistim, ki se želijo seznaniti z osnovami sistemskega vidika logistike, iskati službo na položajih srednjega managementa in najpomembneje želijo pridobljeno znanje nadgraditi s študijem na 2. magistrski stopnji Logistika sistemov.

Trajanje

3 leta

Naziv

diplomirani inženir logistike (UN)
skrajšano: dipl. inž. log. (UN)

Način študija

Redni in izredni študij

Lokacija študija

Redni se izvaja v Celju, Mariborska cesta 7.

Izredni pa v Celju in v Ljubljani (v prostorih CPU, Kardeljeva ploščad 27).

Stuktura

1. letnik (60 ECTS): 9 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
2. letnik (60 ECTS): 8 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
3. letnik (60 ECTS): 6 skupnih predmetov in 3 predmeti modula

 

PREDMETNIK

Več informacij