LOKACIJA

.

CELJE in LJUBJANA

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru ima sedež v Celju, kjer izvajamo študijske programe na vseh 3. stopnjah.

Ljubljana

V  Ljubljani, v prostorih CPU na Kardeljevi ploščadi 27, pa bomo izvajali izredno obliko visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa.