PREPOZNAVNOST

Odličnost naših študijskih programov izkazujemo z mednarodnimi akreditacijami. Prav tako pa smo se s certifikatom "Športnikom prijazno izobraževanje" približali potrebam športnikov.

Akreditacije in certifikati

Mednarodni akreditaciji

Naši študijski programi so mednarodno akreditirani pri dveh akreditacijskih hišah, ECBE (European Council for Business Education) in ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs). To pomeni, da so ameriški in evropski presojevalci ocenili, da naši študijski programi dosegajo standarde odličnosti, ki veljajo v globalnem akademskem svetu.

Certifikat

Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru je Klub slovenskih olimpijcev podelil certifikat “Športnikom prijazno izobraževanje”.
Fleksibilnost izvajanja študijskih programov naše fakultete, nam omogoča individualno prilagajanje potrebam športnikom in s tem spodbujanje njihove dvojne kariere.

sportniki1
sportniki