Novice

Delavnice knjižnice FL UM v septembru

Delavnice: Priprava pisnih del na FL UM

Zakaj: V mesecu septembru smo v okviru knjižnice izvedli 3 on-line delavnice za študente Fakultete za logistiko, ki pripravljajo zaključna dela. V okviru delavnic smo pregledali najpomembnejše tehnične zahteve, ki jim je potrebno zadostiti za uspešno opravljen tehnični pregled. Delavnice so bile namenjene razrešitvi zadnjih vprašanj in dilem, s katerimi se študentje srečujejo pred oddajo zaključnega dela v tehnični pregled. Vsaka delavnica je trajala približno 1 uro, udeležilo pa se jih je vsega skupaj 18 študentov.

Kdaj: v četrtek, 9. in 16. septembra 2021 ob 17.00 in 23. septembra 2021 ob 10.00 uri

Kje: MS Teams

Izvedla: asist. dr. Vesna Mia Ipavec, vodja knjižnice

Delavnica v okviru Uvajalnih dni za bruce: Osnove rabe elektronskih informacijskih virov in priprave pisnih del

Zakaj: V okviru Uvajalnih dni za bruce smo predstavili fakultetno knjižnico in pomen visokošolskih knjižnic na sploh, nadalje vrste virov in vrste dokumentov, ki jih hrani knjižnica, elektronske podatkovne zbirke, njihov pomen, kako po njih iskati in kaj vse omogočajo. Na kratko smo predstavili tudi avtorsko pravo za namene raziskovalnega dela in objav raziskovalnih rezultatov. Delavnica je potekala v živo približno 1 uro, udeležilo pa se je je 15 študentov.

Kdaj: v četrtek, 30. septembra 2021 ob 10.00 uri

Kje: MS Teams

Izvedla: asist. dr. Vesna Mia Ipavec, vodja knjižnice