Faculty of Logistics, Celje - Mariborska cesta 7    |    info.fl@um.si     |    +386 3 428 53 00

Search pegas of Faculty of Logistics
SL

Projekti

Modern logistics learning: certified module in master study level

Ime projekta: Modern logistics learning: certified module in master study level

Akronim projekta: MLL

Naročnik projekta: Evropska komisija, program ERASMUS + Capacity building in higher education

Časovni okvir: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Koordinator projekta: Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu

Kratek povzetek projekta:

Spremembe v logističnih sistemih in funkcijah dobavne verige (Logistika 4.0.) so nujne zaradi četrte industrijske revolucije. To je razvidno iz poročila z naslovom „Prihodnost delovnih mest, strategija zaposlovanja, spretnosti in delovne sile za četrto industrijsko revolucijo, Svetovni gospodarski forum 2016“ (http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf). Po analizah bosta internet stvari in avtonomni promet ključna dejavnika industrijskih sprememb med letoma 2018 in 2025. Ti dejavniki bodo vplivali na poslovne dejavnosti podjetij. Poročilo tudi navaja, da sta promet in logistika (povečanje za več kot 3 % letno) perspektivni področji, kjer bodo delodajalci iskali zaposlene. To težnjo potrjuje poročilo z naslovom „Ponudba in povpraševanje po znanju in spretnostih v Evropi. Srednjeročna napoved do leta 2020, ki jo je razvil Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja. Da bi zadostili potrebam trga, bi moral biti bodoči logistični strokovnjak opremljen ne le s spretnostmi in znanjem, ki ga zahtevajo trenutne potrebe logističnega sektorja, temveč tudi s spretnostmi in znanjem, ki ga kažejo opredeljeni dejavniki, ki bodo vplivali na poslovanje v prihodnosti.

mllerasmus_logo