Faculty of Logistics, Celje - Mariborska cesta 7    |    info.fl@um.si     |    +386 3 428 53 00

Search pegas of Faculty of Logistics
SL

Projekti

Metodologija izdelave integralnega modela transportno-skladiščnih procesov za povečanje učinkovitosti intralogističnega sistema

Ime projekta: Metodologija izdelave integralnega modela transportno-skladiščnih procesov za povečanje učinkovitosti intralogističnega sistema

Akronim projekta: ŠTORE STEEL

Naročnik projekta: ARRS, Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost

Časovni okvir: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Koordinator projekta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Sodelujoče organizacije: ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o.

 

Kratek povzetek projekta:

Trend razvoja intralogistike v različnih industrijskih panogah temelji na razvoju novih tehnologij, uvedbi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), koncepta »Internet stvari« (IoT) ter koncepta Industrija 4.0, ki skupaj z interdisciplinarnim znanstvenim pristopom ustvarjajo pogoje novih možnosti in dimenzij ob uporabi naprednih ter okolju prijaznih tehnologij. Prihodnost proizvodnih podjetij ni samo v razvoju novih proizvodov, saj tržišče in konkurenca zahtevata tudi razvoj odlične storitve, s katero uspe podjetje v najkrajšem možnem času realizirati ali celo vnaprej predvideti kupčeve potrebe in v vmesnih fazah optimalno izrabiti svoje in partnerske transportno-skladiščne vire. Razvoj logističnega sistema, ki te storitve izvaja, je potrebno začeti v centralnem podjetju oskrbovalne verige, kjer je poimenovan kot intralogistični sistem. Razvoj intralogistike predstavlja veliko priložnost v industriji, saj podjetja s sočasno preureditvijo proizvodnega in intralogističnega sistema in z uporabo novih tehnologij izrazito povečajo svojo konkurenčnost na domačem in tujem tržišču. Sodoben razvoj intralogistike zahteva sočasno obravnavo proizvodno-skladiščne infrastrukture, transportno-skladiščne tehnike in tehnologije ter informacijske podpore, izhajajoč iz materialnega toka skozi podjetje. Zahteve prakse usmerjajo znanstvenike k vključevanju zahtev glede varovanja okolja, ergonomije, varnosti in zdravja pri delu ter družbenih in ekonomskih vplivov v modele.

arrs