Faculty of Logistics, Celje - Mariborska cesta 7    |    info.fl@um.si     |    +386 3 428 53 00

Search pegas of Faculty of Logistics
SL

Projekti

Čezmejna logistika dela in podjetnikov na Daljnem vzhodu Rusije in v Sloveniji

Ime projekta: Čezmejna logistika dela in podjetnikov na Daljnem vzhodu Rusije in v Sloveniji (Labor and entrepreneurs’ cross-border logistics in the Russian Far Eastern region and in Slovenia)

Naročnik projekta: ARRS Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost

Časovni okvir: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Koordinator projekta: UM Fakulteta za logistiko

Sodelujoče organizacije: Far Eastern Federal University, SUKHANOVA 8, Vladivostok

Kratek povzetek projekta:

Gospodarstvo Daljnega vzhoda Rusije se preoblikuje tako, da ne temelji več predvsem na državnih infrastrukturnih projektih, temveč na velikih investicijskih projektih, temelječih na javno-zasebnem partnerstvu. Nadaljnja socialno-ekonomska rast v regiji je nemogoča brez tujih delovnih migrantov in podjetnikov. Oboje, migracija delovne sile in sodelovanje podjetnikov iz tujine, mora temeljiti na učinkoviti logistiki. Upoštevati moramo, da se je v zadnjih dvajsetih letih demografska izguba Daljnega vzhoda povzpela na približno dva milijona ljudi. Zvezni programi preselitve ruskih državljanov iz ruskih regij na Daljni vzhod niso zadostni. Naraščajoče število čezmejnih dolgo in kratkoročnih migrantov povzroča večji vpliv migracijskega faktorja v socialno-ekonomski učinkovitosti regije. Zato bo vpliv vse večjega števila čezmejnih migracij na ruski Daljni vzhod predstavljal nastanek in razvoj etničnih področij. Bistveno bo ugotoviti, ali so čezmejni delovni migranti kratkoročni priseljenci ali pa ustvarjajo konsolidirano skupnost, ki snujejo svoje mreže na različnih področjih socialnega in ekonomskega prostora regije. Glede na zahtevo Ruske federacije za pridobivanje dodatne delovne sile in za dodatno povečanje populacije, pridobijo migranti iz tujine in tudi tuji podjetniki posebno mesto, kot orodje za doseganje ciljev države. Čezmejna mobilnost s spremljajočo logistiko, zlasti v velikem obsegu, je dolgoročni pojav, ki bo ta strateški pojav opredelil ekonomsko, etnično, kulturno, politično in opredelil geopolitično strategijo države. Ti demografski procesi se zgodijo v kontekstu nastajajočega trga v regiji in se vključujejo v svetovno gospodarstvo v okviru odprtosti meja. Dejstvo je, da samo tuji migranti lahko zadovoljijo rast povpraševanja po delovni sili v regiji. Seveda je takšna situacija popolnoma nova in neznana za rusko družbo.

arrs