Faculty of Logistics, Celje - Mariborska cesta 7    |    info.fl@um.si     |    +386 3 428 53 00

Search pegas of Faculty of Logistics
SL

Novice

Prihodnost mobilnosti z vodikom že tukaj

Ob nenehnih opominih o naraščajočih cenah plina in potrebi po vzpostavitvi energetske varnosti, je jasno, da lahko vodik zagotovi prepotrebno alternativo za mobilnost. Povezava obnovljivih virov z brezemisijskim transportom je temeljna naloga za prehod v nizkoogljično družbo.

Na fakulteti se zavedamo pomena trajnostnih vsebin za razvoj družbe, ki jih pomembno vključujemo v naše izobraževalne in raziskovalne programe. Včeraj, 22. novembra 2022, smo bili del pomembne zgodbe. V Sloveniji se je namreč odvijala turneja vodikovega avtobusa in prav naša fakulteta je bila zadnja postaja na njegovi 7-dnevni poti.

Fakulteta za logistiko izvajaj tudi prvi slovenski program, ki gradi kompetence mladih z vodikom, imenovan H2student, s katerim želimo skozi zanimiva predavanja in igro dvigniti zanimanje za trajnostno mobilnost, za vodik, dvigniti tehnološko ozaveščenost ter mlade navdušiti, da se bodo odločali za študij in poklice, ki so povezani z novimi vodikovimi tehnologijami.

Prav v času turneje, smo v okviru programa izobrazili že 4.000 otroka na Osnovni šoli kanal.

Zadnji postanek avtobusa na vodik je v avli fakultete odprla dekanica red. prof. dr. Maja Fošner, ki je pri tem poudarila, da se “na fakulteti zavedamo nujnosti izobraževanja in raziskovanja trajnostnih tem ter da smo v naše prenovljene programe vključili najsodobnejše vsebine s področja trajnostnega upravljanja oskrbovalnih verig ter transporta, ki so rezultat lastnega raziskovalnega dela in da naši raziskovalci pomembno krepijo svetovno zakladnico znnaja na tem področju“.

V programu sta sodelovala tudi izvajalec programa H2student in predavatelj na naši fakulteti izr. prof. dr. Matjaž Knez ter direktor podjetja Ecubes, ki je “krivec za razvoj vodikovih tehnologij v Sloveniji, g. Aleksander Gerbec.

Številčni obisk dogodka kaže na to, da raste zavedanje o pomenu razvoja trajnostnih rešitev.

Obiskovalci so imeli možnost, da so se podali prvo krožno vožnjo po Celju s tehnološko naprednim avtobusom.