Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Vodič za študente

Študenti s posebnimi potrebami

Na Fakulteti za logistiko zagotavljamo možnosti za študij tudi študentom s posebnimi potrebami in študentom invalidom.

Glede na vrsto invalidnosti vpisanih študentov ali njihove posebne potrebe  za vsako študijsko leto pripravimo akcijski načrt z ukrepi, s katerimi omogočamo študentom invalidom vključitev v študijski proces.

Študenti s posebnimi potrebami so upravičeni do vseh ugodnosti na podlagi dveh pravilnikov:

Za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz zgoraj navedenih pravilnikov, podajo študenti vlogo na Komisijo za študijske zadeve FL UM.