Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Visokošolski strokovni študijski program

Predmetnik 2020/2021

Legenda

P = predavanje
V = vaje
SDŠ = samostojno delo študenta

1. letnik

Predmet ECTS P V SDŠ Semester
Osnove logistike 3 30 60 zimski
Osnove logističnih procesov in trajnostnih oskrbovalnih verig 6 45 45 90 zimski
Tuji jezik v logistiki
·         Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 1 ali
·         Nemški jezik v logistiki 1
6 60 120 zimski
Osnove teorije sistemov 7 60 30 120 zimski
Osnove računalništva v logistiki 4 22 23 75 zimski
Informatika in informacijska varnost v logističnih procesih 4 31 14 75 zimski
Osnove mehatronike v logistiki 6 60 45 90 poletni
Osnove matematičnih metod 1 8 60 45 135 poletni
Transport v logističnem sistemu 8 45 45 150 poletni
Osnove ekonomike v logistiki 8 60 30 150 poletni
SKUPAJ: 60 473 232 1065  

2. letnik

Predmet ECTS P V SDŠ Semester
Osnove matematičnih metod 2 8 60 45 135 zimski
Uporaba optimizacijskih metod v logistiki 8 60 30 150 zimski
Načrtovanje transportnih operacij 7 45 45 120 zimski
Osnove prostorskega modeliranja 7 30 45 135 zimski
Tuji jezik v logistiki
·         Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 2 ali
·         Nemški jezik v logistiki 2
6 60 120 poletni
Skladiščna tehnika in tehnologija 6 60 30 90 poletni
Uporaba statističnih metod v logistiki 6 45 30 105 poletni
Ravnanje z zaposlenimi v logistiki 6 45 45 90 poletni
Poslovanje trajnostnega logističnega podjetja 6 45 45 90 poletni
SKUPAJ: 60 450 315 1035  

3. letnik

Opomba

Študent si izbere en modul in izbira med: Tehniškim modulom ali Gospodarskim modulom.

Predmet ECTS P V SDŠ Semester
Metode in tehnike planiranja logističnih procesov 6 15 15 105 zimski
Osnove prava in  zavarovanja v logistiki 3 24 15 51 zimski
Digitalna transformacija v logistiki 3 21 15 54 zimski
MODUL
Tehniški ali Gospodarski modul
18 135 135 270 zimski
Tehniški modul zimski
·         Upravljanje z embalažo v logistiki 6 45 45 90 zimski
·         Zelene tehnologije v logističnih procesih 6 45 45 90 zimski
·         Poslovni informacijski sistemi v logistiki 6 45 45 90 zimski
Gospodarski modul zimski
·         Nabavna logistika 6 45 45 90 zimski
·         Elektronsko poslovanje v logistiki 6 45 45 90 zimski
·         Transportna ekonomika 6 45 45 90 zimski
Intralogistika in vodenje projektov 5 45 45 60 poletni
Praktično usposabljanje 20 19 66 515 poletni
Diplomsko delo 5 150 poletni
SKUPAJ: 60 229 276 1205