Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Magistrski študijski program

Predmetnik

Legenda

P = predavanje
V = vaje
SDŠ = samostojno delo študenta

1. letnik

Predmet ECTS P V SDŠ Semester
Optimizacija logističnih procesov 8 45 40 155 zimski
Informacijska podpora logističnim sistemom 7 45 40 125 zimski
Napredni geografski informacijski sistemi 8 45 40 155 zimski
Organizacijska kultura 7 45 40 125 zimski
Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig 8 45 40 155 poletni
Inovativnost v logistiki in oskrbovalnih verigah 4 25 20 75 poletni
Kakovost v logistiki in oskrbovalnih verigah 4 25 20 75 poletni
Mestna logistika in mobilistika 7 45 30 125 poletni
Obvladovanje vrednostne verige v logistiki 7 45 40 125 poletni

SKUPAJ:

60 365 310 1115  

2. letnik

Opomba

Študent izbere med Gospodarskim modulom, Tehniškim modulom ali Mednarodnim modulom.

Predmet ECTS P V SDŠ Semester
MODUL
Tehniški, Gospodarski, Mednarodni modul ali Modul Management oskrbovalnih verig
Tehniški modul 30 227 200 473 zimski
·         Stohastični procesi v logistiki 5 45 40 65
·         Uvod v znanstveno raziskovanje 5 2 148
·         Integracija oskrbovalnih verig 5 45 40 65
·         Modeliranje dinamičnih procesov v logistiki 5 45 40 65
·         Principi skladiščenja in embaliranja 5 45 40 65
·         Računalniško podprti logistični informacijski sistemi 5 45 40 65 zimski
Gospodarski modul 30 242 185 473 zimski
·         Stohastični procesi v logistiki 5 45 40 65
·         Uvod v znanstveno raziskovanje 5 2 148
·         Integracija oskrbovalnih verig 5 45 40 65
·         Upravljanje projektov v logistiki 5 45 40 65
·         Trajnostna logistika in alternativni viri energije 5 45 40 65
·         Logistika in e-poslovanje 5 60 25 65
Mednarodni modul 30 236 191 473 zimski
·         Stohastični procesi v logistiki 5 45 40 65
·         Uvod v znanstveno raziskovanje 5 2 148
·         Integracija oskrbovalnih verig 5 45 40 65
·         Mednarodna logistika 5 45 40 65
·         Transportno logistični terminali 5 45 40 65
·         Komuniciranje v multikulturnem okolju 5 54 31 65
Modul Management oskrbovalnih verig 30 105 120 675 zimski
·         Oskrbovalna veriga in planiranje logističnih procesov 6 21 24 135
·         Oskrbovalna veriga in načrtovanje logistike 6 21 24 135
·         Spretnosti vodenja in poslovna načela 6 21 24 135
·         Transport in skladiščenje 6 21 24 135
·         Nabava in storitve za stranke 6 21 24 135
Principi modeliranja v logistiki 5 45 40 65 poletni
Znanstveno raziskovanje 10 2 10 288 poletni
Magistrsko delo

15

450

poletni