Kaj potrebujem za vpis

Ob vpisu predložite osebni dokument ter izpolnite vpisni list. Študenti predložite tudi študentsko izkaznico, s katero izkazujete članstvo.

Vpis je mogoč tudi za tuje študente, ki v okviru študentske izmenjave začasno študirajo na fakultetah UM. 

V primeru, da ne gre za študentsko izmenjavo je vpis tujega državljana mogoč v prisotnosti polnoletnega poroka, člana knjižnice, ki s podpisom posebne izjave jamči zanj.