Potrdilo

Potrebujete potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice Fakultete za logistiko za namene diplomiranja?
 
Na e-naslov knjižnice tehnicnipregledi.fl@um.si posredujete prošnjo za izdajo potrdila skupaj s svojimi podatki (ime in priimek ter vpisna številka).